O nas

SUST-AID – Zrównoważone środowiskowo programy pomocy żywnościowej w Europie: Szkolenia z zakresu edukacji zawodowej mające na celu wzmocnienie potencjału i realizacji programu jest projektem Erasmus+ KA2, który trwa od marca 2022 do lutego 2025.

Cele:

  • Zwiększenie potencjału programów pomocy żywnościowej w Europie w celu zapewnienia trwałej pomocy żywnościowej dobrej jakości oraz maksymalizacji pozytywnego wpływu i włączenia społecznego słabszych grup społecznych.
  • Promowanie działań zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju: Projekt zidentyfikuje wzajemne powiązania pomiędzy udzielaniem pomocy żywnościowej, która zapewnią zrównoważone wzorce produkcji i konsumpcji zgodnie z czterema głównymi wymiarami: zdrowotnym (dobrze zbilansowane diety), społecznym (zwyczaje kulturowe, wartość społeczna), ekonomicznym (lepsze dochody dla producentów i dostępność dla konsumentów) i środowiskowym (rozwój umiejętności ekologicznych, minimalizacja odpadów żywnościowych).
  • Zwiększenie umiejętności z zakresu żywienia, ekologii i zarządzania wśród pracowników i wolontariuszy programów pomocy żywnościowej.

Rezultaty projektu

  • PR1 - Współautorski Przewodnik Metodyczny dla osób pracujących w sektorze pomocy żywnościowej rozwoju i dostarczaniu pomocy żywnościowej
  • PR2 - Opracowanie pakietu szkoleniowego
  • PR3 - Platforma e-learningowa
  • PR4 - Poradnik dla trenerów VET i liderów programów pomocy żywnościowej

Grupa docelowa

  • Personel i wolontariusze pracujący w programach pomocy żywnościowej
  • Beneficjenci programów pomocy żywnościowej i dystrybucji, którzy ostatecznie skorzystają ze świadczenia usług wysokiej jakości, jak również przedstawiciele tych grup