References

References Topic 1

 1. Szubert A.: Przewóz ładunków spożywczych – Znaczenie i specyfika transportu w branży spożywczej. 2018.
 2. http://quality-management.pl/zarzadzanie-jakoscia/5-etapow-kontroli-jakosci-dostaw/
 3. www.gov.pl
 4. Krawczyk E.: Bezpieczeństwo dystrybuowanej żywności. Federacja Polskich Banków Żywności. Warszawa.

References Topic 2

 1. McCrickerd K., Forde C. G.: Sensory influences on food intake control: moving beyond palatability. 2016.
 2. Pierce R.: 10 Ways to Tell your Food is Spoiled. 2023
 3. https://www.araya.org/en/projects/visual-inspection-food/
 4. https://www.sciencelearn.org.nz/resources/1858-sensing-food

References Topic 3

 1. Hussain H.: How to Read Best Before Dates. Food Safety. 2021
 2. Avram D.: Why a procuct  ’’expiry” date matters for more than just food. 2023.
 3. Hebebrand K.: Food Expiration Dates: What to Know. 2021.
 4. Krawczyk E.: Bezpieczeństwo dystrybuowanej żywności. Federacja Polskich Banków Żywności. Warszawa.