Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος SUST-AID!

Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus + KA2 στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων και των εθελοντών με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας, βιώσιμων προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας μέσω καινοτόμων εργαλείων ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης της απόκτησης δεξιοτήτων.

Εταίροι

Integrations

The Touch Point Across Every Individual Customer

INKEY- Innovative tools to promote KEY competencies for lifelong learning is an Erasmus+ KA220 project that runs from April 2022 to April 2024.

Dashboard Designer

You Can Best Online Dashboard Creator Without Code

Dashboard creation process enables you to quickly make compelling charts that show all a relevant information. Modern online dashboards are powerful tool that will help you in your everyday business.

Software Categories

To become a credible alternative to specialized hardware, general-purpose networking
needs offer not only flexibility, predictable performance.

Στόχος

Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας στην Ευρώπη και η μεγιστοποίηση του θετικού αντίκτυπου και της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων πληθυσμών.